Start en samtale

Klubbhåndbok

Dette er klubbhåndboken til Tune IL Fotball

 • 1. 0 Økonomi

  Dokument oppdater:  08.11.2018 Godkjent i styremøte: 16.08.2018 Neste revisjon: 01.04.2019 1.1 Kontigent og treningsavgift Kontigent og treningsavgift fastsettes på årsmøte. Medlemskontigent fastsette...

 • 2.0 Klubbens organisering

  Dokument oppdater: 08.11.2018 Godkjent i styremøte: 16.08.2018 Neste revisjon: 01.04.2019 Årsmøtet Årsmøte er klubben høyeste myndighet og avholdes hver år i løpet av mars måned. Innkalling til årsmøt...

 • 3.0 Lagets organisering

  Dokument oppdater: 08.11.2018 Godkjent i styremøte: 16.08.2018 Neste revisjon: 01.04.2019 Et lag har behov for flere støttefunksjoner i tillegg til det sportslige. Ansvarsbeskrivelse for den enkelte r...

 • 4.0 Klubbdrift og rutiner

  Dokument oppdater: 08.11.2018 Godkjent i styremøte: 16.08.2018 Neste revisjon: 01.04.2019 4.1 MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT I 2019 faktureres medlemskontingenten sammen med treningsavgiften. Fot...

 • 5.0 Utstyr

  Dokument oppdater: 08.11.2018 Godkjent i styremøte: 16.08.2018 Neste revisjon: 01.04.2019 Prozo er utstyrsleverandøren til Tune IL Fotball og avtalen er med Hummel. Vi skal ikke kjøpe utstyr noe annet...

 • 6.0 Dommere

  Dokument oppdater: 08.11.2018 Godkjent i styremøte: 16.08.2018 Neste revisjon: 01.04.2019 6.1 Betaling av dommere I seriespill er det fotballen som betaler for dommere. For at vi skal kunne utbetale g...

 • 7.0 Sosiale medier og digitale hjelpeverktøy

  Det er mange mennesker i Tune IL Fotball, så vi bestreber oss på å finne de beste løsningene for kommunikasjon for internt i lag, styret og trenere -og lagledere. 7.1 Superinvite Superinvite brukes ti...