Start en samtale

Sportsplan

  • 2.0 Jenter/Gutter 5-7 år

    Dokument oppdater:  08.11.2018 Godkjent i styremøte: 16.08.2018 Neste revisjon: 01.04.2019 Vi i Tune IL tilstreber at over en hel sesong skal jentene/guttene 1/3 av tiden spille sammen og mot de som e...

  • 3.0 Jenter / Gutter 11-12 år

    3.1 KARAKTERISTISKE TREKK  - Jevn og harmonisk vekst - Selvkritikk og lærevillighet øker - Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter - Er lette å lede og påvirke - God utvikling av finmotorikken (F...